REFORMA d’habitatge unifamiliar

Projecte: Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

Municipi: Montuïri

Tipus de sòl: Urbà

Estat: En construcció

Any: –

Superfície: 554,40 m²