REHABILITACIÓ de molí de vent fariner

Projecte: Rehabilitació de molí de vent fariner
Municipi: Marratxí
Tipus de sòl: Urbà
Estat: Construït
Any: 2022
Superfície: 28,00 m²

Molí inclòs al catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimonial del Terme de Marratxí.

REHABILITACIÓ de molí, safareig i construcció agrícola

Informació técnica del projecte Projecte: Rehabilitació de molí, safareig i construcció agrícola Municipi: Palma Tipus de sòl: Rústic Estat: Construït i en funcionament Any: 2020 Superfície: 404,92 m² Acollit a la convocatòria de subvencions per a la restauració dels molins de vent d’extracció d’aigua del Pla de Sant Jordi de Palma, pluriennal 2017-2019, publicada al […]

REFORMA d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i molí

Informació técnica del projecte Projecte: Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i molí Municipi: Montuïri Tipus de sòl: Urbà Estat: Construït Any: 2013 Superfície: 242,00 m² Arquitecta Assumpció Carrió Col·laboradors Antoni Capó, fotògraf

REFORMA d’habitatge unifamiliar

Projecte: Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

Municipi: Montuïri

Tipus de sòl: Urbà

Estat: En construcció

Any: –

Superfície: 554,40 m²

REFORMA d’habitatge unifamiliar

Projecte: Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres
Municipi: Porreres
Tipus de sòl: Urbà
Estat: Construït
Any: 2020
Superfície: 262,90 m²

REFORMA de pis

Projecte: Reforma de pis
Municipi: Palma
Tipus de sòl: Urbà
Estat: Construït
Any: 2019
Superfície: 94,51 m²