REFORMA d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i molí

Informació técnica del projecte Projecte: Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i molí Municipi: Montuïri Tipus de sòl: Urbà Estat: Construït Any: 2013 Superfície: 242,00 m² Arquitecta Assumpció Carrió Col·laboradors Antoni Capó, fotògraf

REFORMA d’habitatge unifamiliar

Projecte: Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

Municipi: Montuïri

Tipus de sòl: Urbà

Estat: En construcció

Any: –

Superfície: 554,40 m²

REFORMA d’habitatge unifamiliar

Projecte: Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres
Municipi: Porreres
Tipus de sòl: Urbà
Estat: Construït
Any: 2020
Superfície: 262,90 m²

REFORMA de pis

Projecte: Reforma de pis
Municipi: Palma
Tipus de sòl: Urbà
Estat: Construït
Any: 2019
Superfície: 94,51 m²