REFORMA d’habitatge unifamiliar

Informació técnica del projecte

Projecte: Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

Municipi: Montuïri

Tipus de sòl: Urbà

Estat: En construcció

Any: –

Superfície: 554,40 m²

Arquitecta

Assumpció Carrió

Col·laboradors

Boret Albert, arquitecte tècnic

Lluís Oreja, arquitecte tècnic

Pedro Oreja, delineant

Magdalena Puigserver, interiorista