REFORMA d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i molí

Informació técnica del projecte

Projecte: Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i molí

Municipi: Montuïri

Tipus de sòl: Urbà

Estat: Construït

Any: 2013

Superfície: 242,00 m²

Arquitecta

Assumpció Carrió

Col·laboradors

Antoni Capó, fotògraf