REFORMA d’habitatge unifamiliar

Informació técnica del projecte

Municipi: Porreres

Tipus de sòl: Urbà

Estat: En projecte

Any: –

Superfície: 298,66 m²

Arquitecta

Assumpció Carrió

Col·laboradors

Boret Albert, arquitecte tècnic

Lluís Oreja, arquitecte tècnic

Pedro Oreja, delineant