OBRA NOVA d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

Informació técnica del projecte

Municipi: Montuïri

Tipus de sòl: Urbà

Estat: Construït

Any: 2022

Superfície: 321,81 m²

Arquitecta

Assumpció Carrió

Col·laboradors

Boret Albert, arquitecte tècnic

Lluís Oreja, arquitecte tècnic

Pedro Oreja, delineant

Magdalena Puigserver, interiorista