REFORMA d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

Informació técnica del projecte

Municipi: Porreres

Tipus de sòl: Urbà

Estat: Construït

Any: 2020

Superfície: 320,70 m²

Arquitecta

Assumpció Carrió

Col·laboradors

Boret Albert, arquitecte tècnic

Antònia Mayol, arquitecta tècnica

Lluís Oreja, arquitecte tècnic

Pedro Oreja, delineant

Magdalena Puigserver, interiorista