REHABILITACIÓ de molí de vent fariner i habitatge

Informació técnica del projecte

Projecte: Rehabilitació de molí de vent i habitatge

Municipi: Montuïri

Tipus de sòl: Rústic

Estat: Construït

Any: 2023

Superfície: 143,40 m²

Arquitecta

Assumpció Carrió

Col·laboradors

Boret Albert, arquitecte tècnic

Lluís Oreja, arquitecte tècnic

Pedro Oreja, delineant