REFORMA d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i molí

Informació técnica del projecte

Municipi: Montuïri

Tipus de sòl: Urbà

Estat: Construït

Any: 2013

Superfície: 145,00 m²

Arquitecta

Assumpció Carrió

Col·laboradors

Javi Briones, fotògraf