OBRA NOVA d’habitatge unifamiliar aïllat

Informació técnica del projecte

Municipi: Montuïri

Tipus de sòl: Rústic

Estat: Construït

Any: 2022

Superfície: 214,44 m²

Arquitecta

Assumpció Carrió

Col·laboradors

Boret Albert, arquitecte tècnic

Antònia Mayol, arquitecta tècnica

Lluís Oreja, arquitecte tècnic

Pedro Oreja, delineant

Magdalena Puigserver, interiorista

Maria Antònia Duran, interiorista