REFORMA de pis

Informació técnica del projecte

Projecte: Reforma de pis

Municipi: Palma

Tipus de sòl: Urbà

Estat: Construït

Any: 2019

Superfície: 94,51 m²

Arquitecta

Assumpció Carrió

Col·laboradors

Boret Albert, arquitecte tècnic

Lluís Oreja, arquitecte tècnic

Pedro Oreja, delineant