REHABILITACIÓ de molí, safareig i construcció agrícola

Informació técnica del projecte

Projecte: Rehabilitació de molí, safareig i construcció agrícola

Municipi: Palma

Tipus de sòl: Rústic

Estat: Construït i en funcionament

Any: 2020

Superfície: 404,92 m²

Acollit a la convocatòria de subvencions per a la restauració dels molins de vent d’extracció d’aigua del Pla de Sant Jordi de Palma, pluriennal 2017-2019, publicada al BOIB número 125 d’octubre de 2017.

Arquitecta

Assumpció Carrió

Col·laboradors

Boret Albert, arquitecte tècnic

Lluís Oreja, arquitecte tècnic

Pedro Oreja, delineant

Miquel Ramis, es Moliner